IMG_8718

Guide kring börshandlade produkter (ETP:er)

RISKINFORMATION: BÖRSHANDLADE PRODUKTER (ETP:ER) ÄR KOMPLICERADE OCH KRÄVER ATT MAN FÖRSTÅR DERAS SPECIFIKA VILLKOR OCH EGENSKAPER, UTÖVER DEN UNDERLIGGANDE TILLGÅNGEN. DETTA GÖR ATT DESSA PRODUKTER INTE ÄR LÄMPADE FÖR ALLA OCH ATT DU KAN FÖRLORA HELA DET INVESTERADE BELOPPET.

Börshandlade produkter (ETP:er) är ett samlingsnamn för investeringsprodukter som är noterade på en börs och som följer värdet på en underliggande tillgång. Exempel på börshandlade produkter, eller ETP:er, är bull & bear-certifikat, unlimited turbos och mini futures. Underliggande tillgångar kan vara ett index, en råvara, enskild aktie m.m. Produkterna ger även möjlighet att vara kort en tillgång d.v.s. spekulera att en tillgång skall falla.