bear-bild

Bull och Bear-certifikat

RISKINFORMATION: BÖRSHANDLADE PRODUKTER (ETP:ER) ÄR KOMPLICERADE OCH KRÄVER ATT MAN FÖRSTÅR DERAS SPECIFIKA VILLKOR OCH EGENSKAPER, UTÖVER DEN UNDERLIGGANDE TILLGÅNGEN. DETTA GÖR ATT DESSA PRODUKTER INTE ÄR LÄMPADE FÖR ALLA OCH ATT DU KAN FÖRLORA HELA DET INVESTERADE BELOPPET.

Vad är Bull och Bear-certifikat?

Bull & Bear-certifikat är investeringsprodukter som är noterade på en börs och som följer värdet på en underliggande tillgång. Underliggande tillgångar kan vara ett index, en råvara, enskild aktie m.m. Bull & Bear-certifikaten har en daglig hävstång, vilket innebär att värdet på produkten utvecklas med hävstången multiplicerat med den underliggande tillgångens dagsutveckling. Hävstången återställs vid en given tid. Tiderna är följande:

05:30 - Guld, silver

17:00 - Fx

17:30 - Europeiska index och aktier

20:30 - Olja

22:00 - US index och aktier

Hävstång

Hävstång är den effekt som uppstår när du finansierar delar av din investering med ett lån. Ta till exempel ett aktieköp. Om ditt lån uppgår till 75 % av aktiernas värde har du en hävstång på fyra – värdet på aktierna är alltså fyra gånger större än din kontantinsats. Att handla med hävstång kan innebära större vinst, men även större förlust.

När den underliggande tillgången stiger i värde utvecklas ett Bull-certifikat positivt och ett Bear-certifikat negativt. När den underliggande tillgången faller i värde utvecklas ett Bear-certifikat positivt och ett Bull-certifikat negativt.

Här kan du jämföra vad som händer med utvecklingen beroende på vad som hänt med den underliggande tillgången under perioden.

Hur utvecklas certifikatet beroende på den underliggande tillgångens utveckling?

När den underliggande tillgången stiger i värde utvecklas ett Bull-certifikat positivt och ett Bear-certifikat negativt. När den underliggande tillgången faller i värde utvecklas ett Bear-certifikat positivt och ett Bull-certifikat negativt.

bullandbear-Volatil

Volatil

bullandbear-stigande

Stigande

bullandbear-fallande1

Fallande

Hävstången förändras under handelsdagen beroende på hur priset i den underliggande tillgången utvecklas. Om den underliggande tillgången rör sig från certifikatets finansieringsnivå så minskar hävstången och tvärtom om den rör sig närmare finansieringsnivån. I slutet av varje handelsdag återställs hävstången till den nivå som namnet indikerar. Exakt tidpunkt för detta kan du hitta här:

05:30 - Guld, silver

17:00 - Fx

17:30 - Europeiska index och aktier

20:30 - Olja

22:00 - US index och aktier

Börja handla Bull och Bear

IMG_8718

Börshandlade produkter (ETP:er)

Lär dig mer om olika typer av börshandlade produkter (ETP:er)

Läs mer