unlimitedTurbos-pil_upp

Mini Futures

RISKINFORMATION: BÖRSHANDLADE PRODUKTER (ETP:ER) ÄR KOMPLICERADE OCH KRÄVER ATT MAN FÖRSTÅR DERAS SPECIFIKA VILLKOR OCH EGENSKAPER, UTÖVER DEN UNDERLIGGANDE TILLGÅNGEN. DETTA GÖR ATT DESSA PRODUKTER INTE ÄR LÄMPADE FÖR ALLA OCH ATT DU KAN FÖRLORA HELA DET INVESTERADE BELOPPET.

Vad är Mini Futures?

Mini futures är investeringsprodukter som är noterade på en börs och som följer värdet på en underliggande tillgång. Underliggande tillgångar kan vara ett index, en råvara, enskild aktie m.m. Mini futures har en så kallad linjär hävstång vilket innebär att hävstången förändras över tid.

Hävstång

Hävstång är den effekt som uppstår när du finansierar delar av din investering med ett lån. Ta till exempel ett aktieköp. Om ditt lån uppgår till 75 % av aktiernas värde har du en hävstång på fyra. Värdet på aktierna är alltså fyra gånger större än din kontantinsats. Att handla med hävstång kan innebära större vinst, men även större förlust.

Hur utvecklas Mini Futures beroende på den underliggande tillgångens utveckling?

mini-volatil

Volatil

mini-stigande

Stigande

mini-fallande

Fallande

En mini futures hävstång rör sig under produktens löptid på så sätt att ju mer den underliggande tillgången ökar i värde, desto lägre hävstång kommer en mini long få. När den underliggande tillgången minskar i värde desto högre hävstång kommer en mini long få. Det omvända gäller för en mini short.

Stop loss samt knock

Mini futures har en inbyggd stop loss i sin konstruktion. Om priset på den underliggande tillgången når eller passerar stop loss-nivån förfaller mini futuren, vilket kallas att produkten knockas. Emittenten kommer då avyttra underliggande tillgångar och ett eventuellt restvärde kommer att betalas ut till innehavaren av den knockade mini futuren. Om den underliggande tillgången rör sig snabbt kan restvärdet komma att bli 0 kronor.

Varje mini future har en så kallad stop loss-buffert, vilket helt enkelt är skillnaden mellan en mini futures stop loss och dess finansieringsnivå (lånet). Normalt är denna buffert mellan 2 och 3 % över finansieringsnivån men beroende på hur volatil den underliggande tillgången är kan den vara högre än så.

Om en mini future knockas räknar emittenten ut det restvärde som stop loss-bufferten ska utgöra och de ställer sedan ett köp-pris som innehavare av produkten kan sälja till. Detta ger möjligheten att direkt kunna realisera sitt innehav och inte behöva vänta på att få pengarna utbetalade till sitt konto. Priset som erbjuds är detsamma som det eventuella restvärde som betalas ut, exklusive eventuellt courtage. Dock garanterar inte emittenten något restvärde utan värdet som betalas ut beror på emittentens förmåga att stänga sin hedge för att säkra detta värde. Observera att denna möjlighet är tidsbegränsad till börsens stängning samma dag som instrumentet stoppats.

Om du inte hinner sälja tillbaka dina mini futures eller om produkten knockades utanför börsens öppettider dröjer det normalt cirka tio arbetsdagar innan ett eventuellt restvärde betalas ut till ditt konto.

Börja handla Mini Futures

IMG_8718

Börshandlade produkter (ETP:er)

Lär dig mer om olika typer av börshandlade produkter (ETP:er)

Läs mer