Fondpaket

Hållbarhet

Hållbarhet har blivit allt en viktigare fråga för oss i samhället och det gäller i alla högsta grad även när det kommer till vårt sparande.

Hur ska man investera hållbart? I det här förslaget har vi valt fonder som utmärker sig på tre olika sätt för att vara hållbara.


  • Att välja hållbara bolag. Fonderna kan välja att investera i bolag med sunda värderingar, som förstår och integrerar hållbarhet i sin affär. Ofta är det bolag som leder den gröna utvecklingen i sin bransch.

  • Att välja bort bolag. Processen för att exkludera ett bolag är mycket omfattande. Den innehåller både intern och extern data och bedömningar utförs av de olika fondernas hållbarhetsexperter. De exkluderade bolagen tas bort från fondens investeringsunivers och ett bolag kan exkluderas på flera kriterier.

  • Att knuffa bolagen åt rätt håll. Fonderna kan använda sin makt som ägare att påverka bolag till förbättring. Genom aktivt ägande kan man som fondbolag flytta bolagen i en mer hållbar riktning.

Hållbart sparande är inte så lätt. Det finns ingen modell som löser allt utan man får försöka hitta en kombination av att välja bort, investera, och påverka. Alla de här sätten spelar roll och målet är att hitta den bästa kombinationen av dem.

Tänk på att det alltid innebär en risk att spara i fonder. Din investering kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får in hela det insatta beloppet. En fond historiska avkastning är inte heller någon garanti för framtida avkastning. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie-eller fondinformationen på denna sida.

Öppna konto för att se
våra fondpaket

svg-image

Övriga fondpaket

BarnsparFondpaket

LångsiktighetFondpaket

LågprisFondpaket

LagomFondpaket

Aktiehandel med enkla och låga avgifter — 25% rabatt på alla fonder — Bra ränta på ditt konto (ISK) — Statlig insättningsgaranti — Aktiehandel med enkla och låga avgifter — 25% rabatt på alla fonder — Bra ränta på ditt konto (ISK) — Statlig insättningsgaranti —