IMG_7790_
Fondpaket

Hållbarhet

Hållbarhet är en central fråga för många, särskilt när det gäller investeringar. Genom att spara i hållbara fonder jobbar dina pengar både för dig och miljön.

Hur investerar jag hållbart?

Det här fondpaketet fokuserar på hållbarhet. Nedan kan du läsa exempel på hur sparande kan verka för hållbarhet:

  • Att välja hållbara bolag. Fonderna kan välja att investera i bolag med sunda värderingar, som förstår och integrerar hållbarhet i sin affär. Ofta är det bolag som leder den gröna utvecklingen i sin bransch.
  • Att välja bort bolag. Processen för att exkludera ett bolag är mycket omfattande. Den innehåller både intern och extern data och bedömningar utförs av de olika fondernas hållbarhetsexperter. De exkluderade bolagen tas bort från fondens investeringsunivers och ett bolag kan exkluderas på flera kriterier.
  • Att knuffa bolagen åt rätt håll. Fonderna kan använda sin makt som ägare att påverka bolag till förbättring. Genom aktivt ägande kan man som fondbolag flytta bolagen i en mer hållbar riktning.

Låt dina pengar jobba för dig – och för en hållbar framtid

När du sparar i fonder blir du indirekt ägare i olika företag. Det är förvisso ett litet ägandeskap, men tillsammans med andra sparare blir det samlade kapitalets makt stor. Därmed kan du indirekt påverka företag i en mer hållbar riktning genom att investera i hållbara fonder.

Tänk på att det alltid innebär en risk att spara i fonder. Din investering kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får in hela det insatta beloppet. En fond historiska avkastning är inte heller någon garanti för framtida avkastning. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie-eller fondinformationen på denna sida.

Fondpaket - Hållbarhet

Läs mer och börja spara
IMG_8248_

Fondpaket

Spara i fonder är enkelt, även om du inte gjort det förut.

Se alla fondpaket