När du som sparare ska handla fonder vill du väl göra det med låg avgift? Då är det bra att veta vad en låg avgift innebär och varför avgiften kan vara lägre eller högre när du ska välja fonder.

Först och främst – vad är en avgift? När du handlar fonder tar fondbolaget betalt för att förvalta och administrera fonderna du köper, så kallad förvaltningsavgift. Om avgiften är låg eller hög skiljer sig åt mellan olika fonder. Det handlar bland annat om hur mycket jobb fondförvaltaren behöver lägga på att administrera fonden och analysera olika marknader.

Andra saker som påverkar avgiften är hur mycket service eller rådgivning du som sparare kan få av fondförvaltaren. Villkoren för fonden och vilken avgift som gäller hittar du i fondbestämmelserna för varje fond.

Fonder med lägst avgift är, enkelt beskrivet, de som kräver minst arbetsinsats att sköta om.

Fonder med låg avgift

Indexfonder är den typ av fonder som brukar ha låg avgift. De fonderna jämförs med ett visst börsindex – ”börsen” – i till exempel ett land eller en region. Placeringarna i fonden ska helt enkelt spegla hur det går på en viss börs. Varken vinna eller förlora jämfört med index kan man säga. Indexfonder kostar mindre att förvalta och har därför låg avgift. Det kallas också för passiv förvaltning.

Motsatsen har du säkert redan gissat: aktiv förvaltning. Här handlar det om att fondförvaltaren är noggrann med att leta upp de bästa aktierna till fonden du köpt. Det kräver så klart mer jobb och kostar också mer för dig som sparare, genom en högre avgift.

Förutom indexfonder finns också räntefonder, aktiefonder och blandfonder. Räntefonder har i regel lägst avgift av dem – men inte lika låg avgift som indexfonder.

Bra att veta om avgifter och fonder

Hur en fonds värde utvecklas i framtiden är svårt att sia om. Avgiften du som sparare betalar kan du däremot få koll på innan du handlar dina fonder.

Om avgiften är högre så blir också värdeutvecklingen på fonden lägre. För om pengarna som tas ut i avgift istället hade legat kvar i fonden skulle de ju ha kunnat växa istället – eller hur? Står du i valet mellan två fonder som liknar varandra kan det därför vara en bra idé att välja fonden med lägst avgift. Några tiondels procent kanske inte ser ut att göra skillnad när du gör ditt köp. Men på sikt kan det spela stor roll, särskilt om du tänker dig ett långsiktigt sparande.

Du som sparare vill känna att du har gjort ett bra val när du satsar på fonder. Även om du inte har ambitionen att bli expert – det är kanske det du helst slipper? – så hoppas vi att du nu har fått lite mer kött på benen när det handlar om avgifter.

Hos Levler finns både fonder med passiv förvaltning (lägre avgift) och aktiv förvaltning (högre avgift). Och oavsett vilken fond du väljer så får du 25 procent rabatt på fondavgiften.

I fondbutiken hittar du Levlers fondpaket, topplistor, trendande kategorier och mycket annat.

Vi på Levler har för inspiration fondpaketen Barnspar, Långsiktighet, Lågpris, Hållbarhet och Lagom.