Många områden inom finansbranschen domineras av män och tittar vi på antalet fonder som drivs av kvinnliga fondförvaltare är det försvinnande få. Beroende på marknad och vilken jämförelse man gör så brukar det landa på att ungefär 10 – 20% av fonderna förvaltas av kvinnor.

Investmentbanken Goldman Sachs gjorde 2021 en genomgång över aktivt förvaltade USA-fonder och såg i den undersökningen att fonder med enbart kvinnliga fondförvaltare presterade något bättre än de som förvaltades av män. 

På ett år hade då fonderna som förvaltades av män i genomsnitt gått upp med 16 % och fonderna som förvaltades av kvinnor gått upp i genomsnitt 20%. Samma tendens syntes även när de tittade på både tre och fem års sikt. 

Samtidigt finns det andra studier, bland annat en undersökning som Morningstar gjorde 2018 som visade att kön inte påverkade avkastningen för fonden alls. 

Oavsett vad du tror så har vi i Levlers app en kategori som går under namnet ”Kvinnliga fondförvaltare”, där du hittar fonder som förvaltas av minst 50 % kvinnor. 

Lycka till med ditt sparande!

Louise Hagsten, vd på Levler