Vikten av riskspridning i ditt fondsparande

 • Skrivet av:Levler
 • Postad:2024/05/24
 • Ämne:Fonder

Att investera i fonder är ett populärt sätt att bygga upp kapital över tid, men det är också viktigt att förstå hur man kan minimera riskerna för att maximera avkastningen. En av de mest effektiva strategierna för att hantera risker i fondsparande är riskspridning.

Vad är riskspridning?

Riskspridning, även kallat diversifiering, handlar om att sprida ut sina investeringar över olika tillgångar och investeringsalternativ för att minimera risken för stora förluster. Genom att diversifiera din portfölj kan du minska risken för att en enskild händelse eller nedgång ska påverka portföljens totala värde negativt.

Fördelarna med riskspridning

En diversifierad portfölj kan balansera risk och avkastning över tid genom att inkludera olika typer av fonder, såsom aktiefonder, räntefonder och tillväxtmarknadsfonder. Genom att kombinera olika tillgångar kan man dra nytta av olika marknadscykler och minimera risken för att hela portföljen påverkas av en enda marknadstrend.

De främsta fördelarna med riskspridning är:

 • Minskad risk att förlora mycket kapital: Genom att sprida investeringarna över olika tillgångsklasser, branscher och geografiska regioner minskar man risken att förlora mycket kapital om en enskild tillgång underpresterar.
 • Minskad volatilitet: Genom att sprida investeringarna minskar man också risken för stora svängningar i portföljens värde över tid. Detta kan ge en jämnare och stabilare avkastning över tid.
 • Ökad möjlighet till avkastning: Genom att diversifiera portföljen ökar man chansen att fånga upp avkastning från olika tillgångar och marknadssektorer som presterar bra under olika ekonomiska förhållanden.
 • Riskhantering: Riskspridning är en grundläggande princip inom riskhantering som hjälper till att minimera förluster och skydda kapitalet från oväntade händelser eller marknadsnedgångar.

Minskad känslighet mot enskilda händelser: Genom att inte ha allt kapital bundet till en enskild tillgång eller ett enskilt företag minskar man känsligheten mot enskilda händelser som kan påverka marknaden negativt, såsom nedgraderingar av kreditbetyg eller företagsskandaler.

Typer av risker i fondinvesteringar

 • Marknadsrisk: När hela marknaden eller en bred sektor av marknaden går nedåt påverkar det värdet på en fond negativt. Det kan inkludera faktorer som ekonomiska nedgångar, geopolitiska händelser eller generella marknadsförändringar.
 • Branschrisk: Förändringar i efterfrågan, teknologiska förändringar, konkurrens från nya aktörer eller förändringar i lagstiftningen kan påverka värdet på fonder inom specifika branscher.
 • Bolagsrisk: Även känd som företagsrisk, är risk som är specifik för ett enskilt företag. Det kan inkludera faktorer som företagets finansiella hälsa, ledningens kompetens, produktkvalitet, konkurrenskraft och exponering för externa risker som kan påverka dess resultat och aktiekurs.
 • Inflationsrisk: Risken att värdet på pengarna minskar över tid på grund av inflationen, vilket kan minska köpkraften av avkastningen från fondinvesteringar.
 • Ränterisk: För räntebärande fonder finns risken att räntorna stiger, vilket kan minska värdet på befintliga obligationer och därigenom påverka fondens totala avkastning.
 • Valutarisk: Om en fond innehåller utländska tillgångar kan förändringar i valutakurserna påverka fondens värde när de konverteras tillbaka till den lokala valutan.
 • Politisk risk: Risken för politiska beslut eller händelser som kan påverka ekonomin och därmed fondens prestanda, såsom regeländringar eller politiska konflikter.
 • Likviditetsrisk: Risken för att det kan vara svårt att sälja en fondposition till ett rimligt pris på grund av bristande likviditet på marknaden för de underliggande tillgångarna.
 • Kreditrisk: För fonder som innehåller företagsobligationer finns risken att ett företag inte kan uppfylla sina åtaganden och därmed leda till minskad avkastning eller förlust för fonden.

Strategier för effektiv riskspridning

Att välja rätt mix av fonder baserat på risktolerans och investeringsmål är avgörande för att skapa en diversifierad portfölj. En balanserad portfölj kan inkludera allt från stabilare räntefonder till mer volatila tillväxtmarknadsfonder, beroende på investerarens riskprofil och målsättningar.

Vikten av regelbunden översyn

Det är viktigt att regelbundet utvärdera och justera sin fondportfölj för att säkerställa att den fortfarande är i linje med ens investeringsmål och risktolerans. Genom att återbalansera portföljen kan man hålla fast vid sin diversifieringsstrategi och minimera risken för överexponering mot vissa tillgångar eller sektorer.

Genom att implementera effektiva strategier för riskspridning kan fondsparare minimera risken för stora förluster och maximera potentialen för långsiktig avkastning. Att diversifiera sin portfölj över olika tillgångsklasser och investeringsalternativ är en kritisk komponent för att uppnå långsiktig ekonomisk framgång.

Fondsparande hos Levler

Med lite mer kunskap om vad riskspridning innebär hoppas vi att du nu har fått mer inspiration till hur du lägger upp ditt fondsparande. Vill du ha ännu mer inspiration rekommenderar vi att du tittar in i Fondbutiken där du hittar Levlers fondpaket, topplistor, trendande kategorier och mycket annat. Kom ihåg att hos Levler får du 25 procent rabatt på alla fonders förvaltningsavgift.

Handla fonder med 25% rabatt*

Till butiken

* Gäller på förvaltningsavgiften

Relaterade artiklar

Hur går sommarbörsen?
Artikel11 Jun 2024

Hur går sommarbörsen?

tennisspelare

Ämne

aktier, Privatekonomi

Hur du tyder P/E-tal
Artikel10 Jun 2024

Hur du tyder P/E-tal

restaurang

Ämne

Aktier

3 tips till dig som vill börja spara pengar
Artikel03 Jun 2024

3 tips till dig som vill börja spara pengar

Spargris

Ämne

Fonder, Privatekonomi

Hur påverkas börsen av USA-valet?
Artikel27 May 2024

Hur påverkas börsen av USA-valet?

hall människor

Ämne

Privatekonomi

Indexfonder: Allt du behöver veta för att komma igång
Artikel23 May 2024

Indexfonder: Allt du behöver veta för att komma igång

Ämne

Fonder