Storbankerna täljer guld - men hur länge till?

  • Skrivet av:Joakim Bornold
  • Postad:2024/04/30
  • Ämne:aktier, Privatekonomi

Vi är mitt i rapportsäsongen och som vanligt rapporterar bankerna starka kvartalssiffror. Det finns dock tre intressanta iakttagelser att göra från rapporterna vilket kan sätta prägel på utvecklingen framåt.

  • Det är tydligt att beteendet har ändrats och att kunderna börjat flytta kapital från lönekonton och transaktionskonton till sparkonton med bättre ränta. Det ger utslag direkt i räntenettot för bankerna och även om det fortsatt är högt så sätter det lite press på intjäningen.
  • Som ett resultat av att kunderna tar bättre beslut för sitt kapital får det följden att bankerna tittar på utlåningen och ser hur man kan skruva där. Likt vi sett vid tidigare räntenedgångar finns det helt klart ett scenario där man försöker kompensera för tappade intäkter på inlåningssidan genom att höja bolånemarginalerna. Trots fallande räntor framåt tror jag inte att bolåneräntorna kommer sjunka i samma takt, vilket kommer främja bankernas resultat men påverka privatekonomin för alla bostadsägare med lån.
  • Bankernas vinster sticker i ögonen på många. Trots en relativ hög bankskatt redan idag lär inte kraven på ökade skatter för bankerna tystna från politiskt håll. Som jag ser det kan bankerna behöva öka takten i sina investeringar och ta ned vinsten något för att komma runt den problematiken och exempelvis Swedbank verkar vara inne på det spåret redan.

Bankernas kvartalsrapporter

Tittar man på storbank för storbank är det som sagt fortsatt goda tider men det skiljer sig även en del åt mellan de olika aktörerna. Swedbank är kanske den bank som mest lutar sig mot räntenettot vilket är gynnsamt för banken just nu. Kunderna väljer dock likt övriga banker i högre grad sparkonto framför transaktionskonto vilket påverkar räntenettot för dem.

SEB presenterade en bra rapport och är kanske Europas mest välkapitaliserade bank. Rapporten var ganska tråkig utan överraskningar vilket är ett gott betyg som bank. De svenska storbolagen har alltid haft SEB som favoritbank och om den svenska konjunkturen är svag tjänar de ändå bra med pengar på de svenska industribolagens utlandsaffärer.

Handelsbankens nya VDn Michael Grenn har varit ovanligt frispråkig för att vara bank-VD i allmänhet och som representant för Handelsbanken i synnerhet. Det har varit mycket fokus i den externa kommunikationen om kostnadskontroll men marknaden straffade aktien med en tvåsiffrig nedgång då kostnaderna var högre än förväntat. Ibland måste det bli det sämre innan det blir bättre och i grunden är det en väldigt sund bank. De kommande kvartalen lär visa att kostnaderna är under kontroll och Handelsbanken sitter i en bra sits framåt.

Nordeas låga kreditförluster sticker verkligen ut på den positiva sidan. Man estimerar själva med att ha kreditförluster på 10 punkter över en konjunkturcykel och lyckas hamna på 4punkter nu när konjunkturen är svag. Kapitalförvaltningen genererar fortsatt stabila intäkter under kvartalet med stöd av marknader som stiger. Rapporten ser något bättre ut än vad den var då kostnaderna kom in lägre tack vare betydligt lägre resolutionsavgifter så justerat från den posten stiger kostnaderna enligt bankens plan.

Fortsatt stora bankvinster

Något som är säkert är att bankvinsterna lär fortsätta, om än sjunka tillbaka något. Det blir intressant att följa hur räntorna för inlåning och utlåning utvecklas och konkurrenssituationen bankerna emellan. Och tycker du som bankkund att du bidrar lite för mycket till bankernas vinstregn så kan ju ett aktieägande i någon av storbankerna vara ett bra sätt för att få en liten del av kakan.

Handla aktier utan courtage*

Till butiken

*Gäller handel på Nasdaq Stockholm till och med mars 2025

Relaterade artiklar

Oscar Properties uppgång och fall
Artikel16 May 2024

Oscar Properties uppgång och fall

Ämne

Aktier, Privatekonomi

Ska man satsa på investmentbolag eller fonder?
Artikel06 May 2024

Ska man satsa på investmentbolag eller fonder?

Byggnad

Ämne

Aktier, Fonder

Skatt på fonder – så gör du med deklarationen
Artikel19 Apr 2024

Skatt på fonder – så gör du med deklarationen

Tjej gul jacka 1

Ämne

Fonder, Privatekonomi

Så ska du tänka kring nyemissioner
Artikel16 Apr 2024

Så ska du tänka kring nyemissioner

hall människor

Ämne

aktier

Spara till barn - så kommer du igång
Artikel15 Apr 2024

Spara till barn - så kommer du igång

pexels-jessica-west-3273851

Ämne

Fonder, Privatekonomi