Ta bort amorteringskravet

amorteringskrav
  • Skrivet av:Joakim Bornold
  • Postad:2023/04/14
  • Ämne:Analys, Privatekonomi

Det är bistra ekonomiska tider och utgifterna för många hushåll har stigit kraftigt det senaste året. Kostnaderna för bland annat energi, livsmedel och bolån har ökat i rekordfart och många upplever nu en helt ny privatekonomisk verklighet.

Har man rörliga bolån så kan månadskostnaden ha dubblerats och framförallt i storstadsområden innebär det en stor omfördelning av kostnader där boendet nu tar väldigt stort utrymme i månadsbudgeten och kraftigt minskar övrig konsumtion.

Den nya regeringen lovade under förra höstens valrörelse att amorteringskravet skulle pausas men hittills har ingenting hänt. Något som är talande för retoriken under en valrörelse är det Moderaterna kommunicerade i början av september 2022:

”Amorteringskravet har bidragit till en sund amorteringskultur och lägre belåning. Men i rådande ekonomiska läge, där hushållen är pressade av skenande kostnader, behövs särskilda åtgärder. Moderaterna kommer där tillfälligt pausa amorteringskravet – precis som under pandemin. Pausen ska revideras var sjätte månad”

Det är svårt att från politiskt håll vara tydligare än så men hittills har ingenting hänt och detta vallöfte har fallit platt. Nu pågår istället en utredning fram till sommaren där Finansinspektionen fått uppdraget att titta på hur man i dialog med sin bank skulle kunna få tillfälligt undantag från amorteringskravet. En utredning där uppdragsbeskrivningen är mycket långt ifrån utfästelserna under valrörelsen.

Man ska inte glömma att amorteringskravet infördes under en period av låga räntor 2016 och skärptes ett par år senare, för att därefter tillfälligt pausas under Coronapandemin. Sex år av amorteringskrav har inneburit en osäkerhet för hushållen då kraven både skärpts och pausats och jag ser inte att det är en ekonomisk åtgärd som därför är långsiktig.

Hittills har det skapats mer osäkerhet än tydlighet hos hushållen och även om amortering på många sätt givetvis är bra finns det andra sätt att främja en god amorteringskultur på som är frivilliga snarare än tvingande.  Från mitt perspektiv är det bättre att låta låntagarna själva bestämma hur de ska fördela sina ekonomiska resurser. Många med svagare ekonomi tvingas in i att amortera bolån (som ju ofta är de lånen med bäst villkor) istället för att prioritera andra krediter som blancolån där räntorna är mycket högre.

En positiv effekt hushållsekonomiskt av inflationen är ju att den faktiskt äter på värdet av lån vilket gör att amortering inte blir lika viktigt. Med tanke på hur amorteringskravet har använts och den flyktighet i hur det använts som ett sätt att styra amorteringskulturen anser jag därför att man snarare bör utreda att ta bort amorteringskravet och ge mer valfrihet och flexibilitet till bolånetagarna. I detta får vi samtidigt inte tappa bort att amortering är något som för många är bra och något som bankerna ska uppmuntra till när utrymmet i plånboken finns, men låt oss vara pragmatiska och inse att hushållens ekonomiska situation är rörlig och att tvingande åtgärder i detta fall snarare kan skapa mer skada än nytta då den hämmar konsumtionen och begränsar hushållens handlingskraft.

Relaterade artiklar

Så ska du tänka kring nyemissioner
Artikel16 Apr 2024

Så ska du tänka kring nyemissioner

hall människor

Ämne

aktier

Ränta på ränta när du sparar i fonder
Artikel12 Apr 2024

Ränta på ränta när du sparar i fonder

dam svartvit

Ämne

Fonder

Börja spara i fonder – för nybörjare
Artikel10 Apr 2024

Börja spara i fonder – för nybörjare

människor promenerar stockholm

Ämne

Fonder, Privatekonomi

Hur många fonder ska man ha?
Artikel04 Apr 2024

Hur många fonder ska man ha?

restaurang

Ämne

Fonder

Skatt på ISK - vad är det som gäller?
Artikel03 Apr 2024

Skatt på ISK - vad är det som gäller?

Ämne

Aktier, Fonder, Privatekonomi