2022 har varit ett år som ekonomiskt präglats av mycket oro och stundtals har det känts som en lång börsnedgång där ljuspunkterna varit få. Samtidigt har de senaste åren för många sparare varit väldigt lyckosamma och vid en titt i backspegeln ser vi att avkastningen på väldigt många fonder varit starkt positiv de senaste åren även om många fonder är på minus just i år.

Sedan Levler lanserades innan sommaren har spararna, trots det turbulenta börsklimatet, haft aktiefonder som favoriter. På topplistan ser vi fonder med både svenskt och globalt fokus och både hälsovård och teknologi finns med.

Mest nettoköpta fonder bland Levlers kunder:

1. Storebrand Global Plus

2. Handelsbanken Hälsovård tema

3. CT Responsible Global Em Mkts A

4. Carnegie Sverigefond

5. BGF World Technology A2

Perioden avser 1 juni – 19 december. Nettoköpta fonder = antal köp – antal försäljningar.