Måste man skatta på fonder och hur ska man deklarera fonder? Här har vi samlat lite fakta för dig som sparar i fonder och vill vara förberedd när deklarationen kommer. 

I början av maj varje år ska inkomstdeklarationen vara inlämnad till Skatteverket. Du kanske funderar på att sälja fonder och undrar hur det blir med skatten. Då är det bra att veta vilka regler som gäller för skatt på fonder. Beskattningen på fonder skiljer sig åt beroende på om du har ett direkt sparande på ett fondkonto eller sparar i fonder med ett investeringssparkonto (ISK).

Schablonintäkt och schablonskatt på fonder

Sedan 2012 finns en bestämmelse om schablonintäkt på fonder. Schablonintäkten är 0,4 procent av dina fondandelars samlade värde vid inkomstårets ingång den 1 januari. Utifrån schablonintäkten beräknas en schablonskatt som för dig som fondandelsägare är 0,12 procent av ditt fondkapital. Redovisningen av schablonskatten sker via din bank och är förifylld i deklarationen. Schablonskatten gäller oavsett om du har fondkonto eller investeringssparkonto, och oavsett om du sålt fondandelar eller inte under året.

Vinstskatt på fonder

ISK har blivit det vanligaste kontot för de som handlar fonder. Men om du väljer att handla med fonder via ett vanligt fondkonto ska du betala 30 procent i skatt när du säljer fondandelar med vinst. Vinstskatten på dina fonder beräknas för varje försäljning och betalas i samband med deklarationen. Utöver eventuell vinstskatt ska du betala schablonskatten på 0,12 procent. Utdelning då – måste man skatta för det? Nej, oftast inte när du sparar i fonder. De allra flesta fonderna återinvesterar aktieutdelningen. Därmed betalar du ingen extra skatt på utdelning, utan bara schablonskatten på fondernas samlade värde.

Här kan du lära dig mer om utdelning på fonder.

Skatt på fonder med ISK

Levler erbjuder ISK för dig som handlar med fonder. Om du har ett ISK, eller en kapitalförsäkring, betalar du inte någon vinstskatt vid varje enskild försäljning. För ISK gäller enbart den årliga schablonskatten. Då alla dina fondandelar placeras på ett ISK hanteras skatten automatiskt vilket förenklar deklarationen.

Skatt på ränta ISK

Levler införde nyligen ränta på ISK, som betalas ut månadsvis till dig som sparare. Räntan på ISK beskattas liksom andra ränteintäkter med 30 procent och kommer vara förifylld på din deklaration.

Anskaffningsvärde på fonder

Anskaffningsvärde är ett begrepp som är bra att känna till om du sparar via ett fondkonto. Det är totalpriset som du betalar när du köper andelar i en fond. Anskaffningsvärdet anges i deklarationen för att Skatteverket ska kunna beräkna hur mycket skatt du ska betala på eventuell vinst. Om du har ett investeringssparkonto behöver du inte bry dig om anskaffningsvärdet, eftersom du då betalar schablonskatt men inte skattar på vinsten för varje försäljning.

Deklarera fonder

Försäljning av fondandelar redovisas i bilaga K4 i din deklaration. Om du har e-legitimation eller bank-ID kan du lämna in bilagan digitalt via Skatteverkets e-tjänst för Inkomstdeklaration 1. Säljer du fondandelar under 2022 så ska du redovisa försäljningen i deklarationen 2023. Fondbolagen ska lämna kontrolluppgift till Skatteverket om vinst eller förlust vid försäljning, schablonintäkt och utdelning. I regel behöver du som sparare bara kontrollera att de förifyllda uppgifterna i din deklaration stämmer. Om du anser att fondbolagets beräkningar inte stämmer har du möjlighet att fylla i en egen beräkning i din deklarationsblankett.

På Skatteverkets hemsida finns massor av bra information om skatter och hur du ska deklarera.