Får man utdelning på fonder?

Man telefon
  • Skrivet av:Levler
  • Postad:2022/09/14
  • Ämne:Fonder

Om du sparar i aktier kan du få utdelning på de aktier du äger. Men hur funkar det med utdelning om du har andelar i fonder som äger aktier? Det berättar vi mer om i den här artikeln.

Vi börjar med vad utdelning innebär. Det är när du som aktieägare får del av vinsten från bolaget du äger aktier i. Utdelningens storlek föreslås av bolagets styrelse och beslutas på bolagets årsstämma. En utdelning, eller direktavkastning, kan bland annat vara pengar eller fler aktier i bolaget.

Skillnad på utdelning mellan aktier och fonder

Om du sparar i aktier kan du alltså få en årlig utdelning. Vad händer då om du istället äger andelar i fonder vars aktier ger utdelning? Då ser fondförvaltaren till att utdelningen återinvesteras i fonden. Det kallas ackumulerande fonder och är så de allra flesta fonderna fungerar idag.

Skillnaden för dig som sparare:

  • Om du äger aktier i ett bolag får du utdelningen utbetalad direkt till dig.
  • Du avgör själv vad du vill göra med utdelningen.Om du äger andelar i en fond med aktier i ett bolag som ger utdelning ser du aldrig vinsten i form av en utdelning. Vinsten får du del av genom att ditt fondägande ökar i värde.

Fördelar och nackdelar med utdelning som fondsparare

För dig som fondsparare finns några fördelar med att ta del av aktieutdelningen ”indirekt”.

  • Med ett långsiktigt sparande där aktieutdelningen återinvesteras i fonden kan du dra nytta av ränta på ränta-effekten .
  • Utdelningen beskattas enbart via den årliga schablonskatten på investeringssparkonto eller kapitalförsäkring om 0,12 procent.
  • Med aktieinnehav via fonder slipper du betala avgift, courtage, vid köp av aktier.

Nackdelar då? Om du ser dig som en aktiv sparare och själv vill välja vad du gör med utdelningen, så ger fondsparandet inte den valmöjligheten. Men om du sparar långsiktigt och inte har så mycket tid eller intresse för sparandet är det knappast en nackdel. Då är du kanske mest angelägen om att utdelningen kommer dig till godo. Och det gör den genom återinvestering i fonden.

Fonder med utdelning

Du som har läst på lite mer vet kanske att det också finns fonder med utdelning (utdelande fonder). Men de är inte många. Före 2012 var de betydligt fler och minskningen beror på ändrade skatteregler. Enkelt beskrivet är det inte längre fördelaktigt för svenskregistrerade fondbolag att ge utdelning till spararna. Därtill måste sparare skatta 30 procent på utdelning från fonder. Ett tungt skäl till att många privatpersoner väljer bort fonder med utdelning.

Utdelningsfonder

Ett annat begrepp är utdelningsfonder. Här handlar det om att fondbolag – eller fondsparare – gör ett strategiskt val att investera i fonder med bolag som ger utdelning till aktieägarna. Utdelningsfonder har ofta aktieinnehav i äldre, stabila bolag där prioriteten inte är att växa och återinvestera vinsten i verksamheten.

Vinsten för spararen är då inte främst att själva aktien ökar i värde, utan att bolagets vinst fördelas som utdelning. Du som sparar får ju del av utdelningen då den återinvesteras i fonden.

Ytterligare en variant är högutdelande fonder. Det är fonder med inriktning på aktier i bolag med hög utdelning till aktieägarna.

Hur just du lägger upp ditt fondsparande avgörs av en massa olika saker. Vad sparar du till? Hur långsiktigt vill du spara? Hur intresserad är du av ditt sparande? Vilken risknivå passar dig?

Kom ihåg att hos Levler får du 25 procent rabatt på alla fonders förvaltningsavgift.

I fondbutiken hittar du Levlers fondpaket, topplistor, trendande kategorier och mycket annat. Vi på Levler har för inspiration fondpaketen Barnspar, Långsiktigt, Lågpris, Hållbarhet och Lagom.

Ladda ned appen och börja ditt fondsparande idag! Hämta appen till iPhone eller Android.

Handla fonder med 25% rabatt*

Till Butiken

*Gäller på förvaltningsavgiften

Relaterade artiklar

Så ska du tänka kring nyemissioner
Artikel16 Apr 2024

Så ska du tänka kring nyemissioner

hall människor

Ämne

aktier

Ränta på ränta när du sparar i fonder
Artikel12 Apr 2024

Ränta på ränta när du sparar i fonder

dam svartvit

Ämne

Fonder

Börja spara i fonder – för nybörjare
Artikel10 Apr 2024

Börja spara i fonder – för nybörjare

människor promenerar stockholm

Ämne

Fonder, Privatekonomi

Hur många fonder ska man ha?
Artikel04 Apr 2024

Hur många fonder ska man ha?

restaurang

Ämne

Fonder

Skatt på ISK - vad är det som gäller?
Artikel03 Apr 2024

Skatt på ISK - vad är det som gäller?

Ämne

Aktier, Fonder, Privatekonomi