BGF Global Corporate Bond A2 USD

Räntefonder Investment Grade Global, USD
1,37%
ORDINARIE AVGIFT
1,15%
DIN AVGIFT
+2,49%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Detta är en räntefond som huvudsakligen investerar i företagsobligationer med visst fokus på Europa. Fonden får även investera i statsobligationer, säkerställda obligationer och andra räntebärande överlåtbara värdepapper samt i aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Fonden får också, i syfte att förbättra sin likviditet, investera i bostadsobligationer och på konto hos kreditinstitut. Som ett led i fondens placeringsinriktning får olika derivatstrategier användas. Den genomsnittliga durationen på fondens portfölj kan variera mellan 0 och 10 år. Fonden följer skattereglerna i Luxemburg. Utdelningar och kapitalvinster återinvesteras i fonden.

Läs mer
PLACERINGAR
5 Year Treasury Note Future Dec 22
14,14%
2 Year Treasury Note Future Dec 22
6,76%
US Treasury Bond Future Dec 22
2,52%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 22
2,31%
Euro Schatz Future Dec 22
1,85%
10 Year Treasury Note Future Dec 22
1,2%
Visa alla
LÄNDER
USA
68,97%
Brasilien
0,03%
Storbritannien
95,75%
Japan
0,27%
Tyskland
10,85%
Danmark
0,19%
Visa alla
BRANSCHER
Råvaror
0,01%
Konsument, cyklisk
0,02%
Finans
0,03%
Fastigheter
0,01%
Konsument, stabil
0,04%
Sjukvård
0,06%
Visa alla
BESKRIVNING

Detta är en räntefond som huvudsakligen investerar i företagsobligationer med visst fokus på Europa. Fonden får även investera i statsobligationer, säkerställda obligationer och andra räntebärande överlåtbara värdepapper samt i aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Fonden får också, i syfte att förbättra sin likviditet, investera i bostadsobligationer och på konto hos kreditinstitut. Som ett led i fondens placeringsinriktning får olika derivatstrategier användas. Den genomsnittliga durationen på fondens portfölj kan variera mellan 0 och 10 år. Fonden följer skattereglerna i Luxemburg. Utdelningar och kapitalvinster återinvesteras i fonden.

Läs mer
Fondförvaltare Stephan Bassas
Fondförvaltare Michael Krautzberger
Fondförvaltare Tom Mondelaers