Handelsbanken Realränte (A1 SEK)

Räntefonder Realobligationer, SEK
0,41%
ORDINARIE AVGIFT
0,31%
DIN AVGIFT
+1,44%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Handelsbanken Realräntefond är en räntefond som placerar i huvudsak i reala och nominella statsobligationer och statsskuldväxlar utgivna i svenska kronor som ingår i indexet OMRX REAL. De utgivande staterna ska lägst ha kreditvärderingsbetyget AA- enligt Standard & Poor's skala. Den genomsnittliga återstående räntebindningstiden för fondens placeringar är mellan två och femton år. Fonden använder räntederivat, såsom terminer, för att möjliggöra en ökad avkastning och en stabil utveckling av fondens värde.

Läs mer
PLACERINGAR
Sweden (Kingdom Of) 0.125%
13,59%
Sweden (Kingdom Of) 0.125%
18,01%
Sweden (Kingdom Of) 1%
20,36%
Sweden (Kingdom Of) 3.5%
22,62%
Sweden (Kingdom Of) 0.125%
12,86%
Sweden (Kingdom Of) 0.125%
10,13%
Visa alla
LÄNDER
Sverige
99,83%
Visa alla
BRANSCHER
Visa alla
BESKRIVNING

Handelsbanken Realräntefond är en räntefond som placerar i huvudsak i reala och nominella statsobligationer och statsskuldväxlar utgivna i svenska kronor som ingår i indexet OMRX REAL. De utgivande staterna ska lägst ha kreditvärderingsbetyget AA- enligt Standard & Poor's skala. Den genomsnittliga återstående räntebindningstiden för fondens placeringar är mellan två och femton år. Fonden använder räntederivat, såsom terminer, för att möjliggöra en ökad avkastning och en stabil utveckling av fondens värde.

Läs mer
Fondförvaltare Carl-Henrik Lindberg