PIMCO GIS GlInGd Crdt E USD Inc

Räntefonder Investment Grade Global, USD
1,46%
ORDINARIE AVGIFT
1,12%
DIN AVGIFT
+2,17%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Fonden strävar efter att maximera totalavkastningen på din investering med hjälp av principerna för försiktig investeringsförvaltning. Fonden eftersträvar att uppnå sitt mål genom att investera minst två tredjedelar av tillgångarna i en diversifierad portfölj med räntebärande företagspapper och instrument med god kreditvärdighet (Investment Grade) som är emitterade av bolag runt om i världen. Emittenterna ska ha sitt säte i eller dominerande verksamhet i minst tre länder, varav ett kan vara USA. Fonden kan investera upp till 15% i värdepapper med mindre god kreditvärdighet (High Yield) och upp till 20% i tillgångar noterade i annan valuta än amerikanska dollar.

Läs mer
PLACERINGAR
Euro Bund Future Dec 22
4,35%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc
2,97%
Federal National Mortgage Association 4%
2,82%
PIMCO USD Short Mat ETF
2,56%
Euro Schatz Future Dec 22
2,22%
Federal National Mortgage Association 4%
2,2%
Visa alla
LÄNDER
Sverige
1,03%
USA
70,15%
Panama
0,05%
Sydkorea
0,14%
Ryssland
0,85%
Brasilien
0,57%
Visa alla
BRANSCHER
Teknik
0,03%
Visa alla
BESKRIVNING

Fonden strävar efter att maximera totalavkastningen på din investering med hjälp av principerna för försiktig investeringsförvaltning. Fonden eftersträvar att uppnå sitt mål genom att investera minst två tredjedelar av tillgångarna i en diversifierad portfölj med räntebärande företagspapper och instrument med god kreditvärdighet (Investment Grade) som är emitterade av bolag runt om i världen. Emittenterna ska ha sitt säte i eller dominerande verksamhet i minst tre länder, varav ett kan vara USA. Fonden kan investera upp till 15% i värdepapper med mindre god kreditvärdighet (High Yield) och upp till 20% i tillgångar noterade i annan valuta än amerikanska dollar.

Läs mer
Fondförvaltare Mark Kiesel
Fondförvaltare Jelle Brons
Fondförvaltare Mohit Mittal