JPM US Smaller Companies A (dist) USD

Aktiefonder Nordamerika, småbolag
1,81%
ORDINARIE AVGIFT
1,43%
DIN AVGIFT
+11,48%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Fondens mål är att skapa långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i amerikanska små- och mikrobolag. Minst två tredjedelar av fondens tillgångar (exklusive likvida medel) investeras i aktier i små- och mikrobolag som har sin hemvist eller bedriver större delen av sin ekonomiska verksamhet i USA. Marknadsvärdet är det totala värdet av ett bolags aktier och kan variera väsentligt över tid. Små- och mikrobolag är bolag vars marknadsvärde vid förvärvstillfället är inom ramen för marknadsvärdet för bolagen i fondens jämförelseindex. Fonden kan även investera i medelstora amerikanska bolag och, i mindre omfattning, i kanadensiska bolag.

Läs mer
PLACERINGAR
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)
3,31%
WillScot Mobile Mini Holdings Corp
1,84%
MSA Safety Inc
1,69%
Encompass Health Corp
1,67%
Lincoln Electric Holdings Inc
1,5%
AssetMark Financial Holdings Inc
1,46%
Visa alla
LÄNDER
USA
96,74%
Visa alla
BRANSCHER
Råvaror
3,77%
Konsument, cyklisk
14,68%
Finans
17,03%
Fastigheter
5,34%
Konsument, stabil
4,07%
Sjukvård
13,52%
Visa alla
BESKRIVNING

Fondens mål är att skapa långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i amerikanska små- och mikrobolag. Minst två tredjedelar av fondens tillgångar (exklusive likvida medel) investeras i aktier i små- och mikrobolag som har sin hemvist eller bedriver större delen av sin ekonomiska verksamhet i USA. Marknadsvärdet är det totala värdet av ett bolags aktier och kan variera väsentligt över tid. Små- och mikrobolag är bolag vars marknadsvärde vid förvärvstillfället är inom ramen för marknadsvärdet för bolagen i fondens jämförelseindex. Fonden kan även investera i medelstora amerikanska bolag och, i mindre omfattning, i kanadensiska bolag.

Läs mer
Fondförvaltare Don San Jose
Fondförvaltare Daniel Percella
Fondförvaltare Jon Brachle