Fidelity Target™ 2020 (Euro) A-Dis-EUR

Blandfonder Blandfond, övriga
0,91%
ORDINARIE AVGIFT
0,81%
DIN AVGIFT
+6,87%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Fondens syfte är att erbjuda långsiktig kapitaltillväxt för investerare som har för avsikt att dra tillbaka väsentliga delar av sina investeringar under år 2020. Fonden investerar primärt i europeiska eller Euro-noterade aktier, obligationer, räntebärande instrument och Penningmarknadsinstrument i enlighet med en investeringsfördelning som blir mer försiktig allteftersom år 2020 närmar sig. Euro i fondens namn avser en referensvaluta, inte en investeringsvaluta. Således får fonden även investera i tillgångar som inte är Euro-noterade

Läs mer
PLACERINGAR
France (Republic Of) 0%
8,95%
France (Republic Of) 0%
8,94%
Germany (Federal Republic Of) 0%
8,94%
France (Republic Of) 0%
8,93%
France (Republic Of) 0%
8,78%
Netherlands (Kingdom Of) 0%
8,61%
Visa alla
LÄNDER
Storbritannien
0,85%
Frankrike
1,68%
Australien
0,83%
Visa alla
BRANSCHER
Råvaror
0,03%
Konsument, cyklisk
0,13%
Finans
0,13%
Fastigheter
0,01%
Konsument, stabil
0,05%
Sjukvård
0,13%
Visa alla
BESKRIVNING

Fondens syfte är att erbjuda långsiktig kapitaltillväxt för investerare som har för avsikt att dra tillbaka väsentliga delar av sina investeringar under år 2020. Fonden investerar primärt i europeiska eller Euro-noterade aktier, obligationer, räntebärande instrument och Penningmarknadsinstrument i enlighet med en investeringsfördelning som blir mer försiktig allteftersom år 2020 närmar sig. Euro i fondens namn avser en referensvaluta, inte en investeringsvaluta. Således får fonden även investera i tillgångar som inte är Euro-noterade

Läs mer
Fondförvaltare Eugene Philalithis
Fondförvaltare Rahul Srivatsa