Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd BP EUR

Hedgefonder Multistrategi
2,54%
ORDINARIE AVGIFT
2,12%
DIN AVGIFT
+5,35%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

En hedgefond som placerar globalt i olika typer av tillgångsslag genom långa och korta positioner både i direkta investeringar och via derivat. Placeringarna görs huvudsakligen i statsobligationer, aktier och aktierelaterade värdepapper, obligationer och andra räntepapper, index-, ränte- och valutaterminer samt kredit- och råvaruderivat. Fonden omfattas av särskilda etiska kriterier. Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fondens förvaltare undviker vidare att placera i företag där mer än 5 procent av företagets omsättning är inriktad på produktion och/eller försäljning av varor och tjänster inom kategorierna vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi.

Läs mer
PLACERINGAR
Future on 5 Year Treasury Note
19,42%
Novo Nordisk A/S Class B
5,53%
OMX Stockholm 30 Index Future Apr 23
5,51%
ITRAXX-XOVERS39V1-5Y
4,4%
Dow Jones Industrial Average Future June 23
4,39%
Future on 10 Year Treasury Note
4,19%
Visa alla
LÄNDER
Sverige
0,05%
USA
92,61%
Sydkorea
0,71%
Brasilien
0,07%
Storbritannien
6,04%
Japan
2,58%
Visa alla
BRANSCHER
Råvaror
0,88%
Konsument, cyklisk
5,96%
Finans
9,14%
Fastigheter
0,14%
Konsument, stabil
12,44%
Sjukvård
15,02%
Visa alla
BESKRIVNING

En hedgefond som placerar globalt i olika typer av tillgångsslag genom långa och korta positioner både i direkta investeringar och via derivat. Placeringarna görs huvudsakligen i statsobligationer, aktier och aktierelaterade värdepapper, obligationer och andra räntepapper, index-, ränte- och valutaterminer samt kredit- och råvaruderivat. Fonden omfattas av särskilda etiska kriterier. Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fondens förvaltare undviker vidare att placera i företag där mer än 5 procent av företagets omsättning är inriktad på produktion och/eller försäljning av varor och tjänster inom kategorierna vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi.

Läs mer
Fondförvaltare Asbjørn Trolle Hansen