Swedbank Robur Räntefond Kort Plus A

Räntefonder Investment Grade Norden, SEK
0,26%
ORDINARIE AVGIFT
0,21%
DIN AVGIFT
+0,86%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Fonden är en räntefond som varje år förväntas ge en positiv avkastning oavsett ränteutvecklingen. Fonden placerar huvudsakligen i obligationer utfärdade i svensk eller utländsk valuta av stater, bostadsinstitut, banker och företag. Fonden får även använda sig av derivatinstrument för att öka fondens avkastning. Placeringarna sker så att en god riskspridning uppnås. Den genomsnittliga löptiden på fondens innehav ska vara högst tre år.

Läs mer
PLACERINGAR
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1%
5,87%
Nordea Hypotek AB 1.25%
5,74%
Swedbank Mortgage AB (publ) 1%
3,98%
Stadshypotek Ab (Publ) 1.5%
3,61%
Nordea Hypotek AB 1%
3,06%
Sveriges Riksbank 0%
2,99%
Visa alla
LÄNDER
Sverige
67,27%
USA
0,26%
Storbritannien
0,05%
Tyskland
0,96%
Danmark
1,65%
Frankrike
0,01%
Visa alla
BRANSCHER
Teknik
6,45%
Visa alla
BESKRIVNING

Fonden är en räntefond som varje år förväntas ge en positiv avkastning oavsett ränteutvecklingen. Fonden placerar huvudsakligen i obligationer utfärdade i svensk eller utländsk valuta av stater, bostadsinstitut, banker och företag. Fonden får även använda sig av derivatinstrument för att öka fondens avkastning. Placeringarna sker så att en god riskspridning uppnås. Den genomsnittliga löptiden på fondens innehav ska vara högst tre år.

Läs mer
Fondförvaltare Peter Gustafsson
Fondförvaltare Mattias Olsson
Fondförvaltare Johan Forsblom
Fondförvaltare Helena Frisk
Fondförvaltare Robert Matulin