Storebrand FRN Företagsobligation B SEK

Räntefonder Investment Grade Norden, SEK
0,41%
ORDINARIE AVGIFT
0,31%
DIN AVGIFT
+2,1%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Fonden investerar i företagsobligationer som är utställda av företag med hög kreditvärdighet, Investment Grade, lägst S&P rating BBB- eller motsvarande. Fonden har små kurssvängningar och är i princip opåverkad av ränteförändringar och valutarörelser. Fonden placerar i företagsobligationer i svenska kronor och med fokus på Norden och durationen hålls låg. Fonden placerar i så kallade FRN-obligationer. FRN-obligationer är obligationer där räntan normalt ändras var tredje månad. Med hjälp av analys och urval tar förvaltaren aktiva investeringsbeslut. Fonden följer SPP's standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att de avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella lagar och regler samt bryter mot mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption, allvarlig klimat- och miljöskada, kontroversiella vapen (landminor, kluster¬bomber och kärnvapen), produktion av tobak och bolag med låg hållbarhetsrating.

Läs mer
PLACERINGAR
OP Corporate Bank PLC 4.8%
2,02%
Santander Consumer Bank AS 3.86%
2%
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB 4.42%
1,97%
Jyske Bank A/S 3.66%
1,52%
Aktia Bank plc 3.96%
1,47%
Sweden (Kingdom Of) 0%
1,46%
Visa alla
LÄNDER
Island
1,95%
Spanien
2,51%
Norge
2,11%
Nederländerna
0,37%
Finland
10,56%
Danmark
10,94%
Visa alla
BRANSCHER
Visa alla
BESKRIVNING

Fonden investerar i företagsobligationer som är utställda av företag med hög kreditvärdighet, Investment Grade, lägst S&P rating BBB- eller motsvarande. Fonden har små kurssvängningar och är i princip opåverkad av ränteförändringar och valutarörelser. Fonden placerar i företagsobligationer i svenska kronor och med fokus på Norden och durationen hålls låg. Fonden placerar i så kallade FRN-obligationer. FRN-obligationer är obligationer där räntan normalt ändras var tredje månad. Med hjälp av analys och urval tar förvaltaren aktiva investeringsbeslut. Fonden följer SPP's standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att de avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella lagar och regler samt bryter mot mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption, allvarlig klimat- och miljöskada, kontroversiella vapen (landminor, kluster¬bomber och kärnvapen), produktion av tobak och bolag med låg hållbarhetsrating.

Läs mer
Fondförvaltare Gustaf Linnell