SEB Korträntefond C USD - Lux

Räntefonder Investment Grade USA, USD
0,5%
ORDINARIE AVGIFT
0,4%
DIN AVGIFT
+1,8%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Fonden placerar huvudsakligen i obligationer, skuldförbindelser med rörlig ränta och amerikanska statsskuldväxlar samt penningmarknadsinstrument utfärdade i amerikanska dollar. Fonden får även placera i värdepapper utgivna i andra valutor om de är säkrade mot den amerikanska dollarn. Innehaven är utgivna av stater, bostadsinstitut och företag med hög kreditvärdighet, så kallade Investment Grade. Fondens genomsnittliga löptid uppgår till högst ett år. Fonden får investera upp till 100 procent av sina tillgångar i olika överlåtbara värdepapper, om de ges ut eller garanteras av någon medlemsstat i EU eller OECD. Fonden har möjlighet att utnyttja derivatinstrument. Eftersom fonden är exponerad mot US-dollarn påverkas avkastningen till störst del av den svenska kronans utveckling i relation till US-dollarn.

Läs mer
PLACERINGAR
United States Treasury Notes 4.5%
10,91%
United States Treasury Notes 2.125%
5,53%
United States Treasury Notes 0.125%
5,53%
United States Treasury Notes 0.125%
5,51%
United States Treasury Notes 2.125%
5,51%
United States Treasury Notes 0.125%
5,49%
Visa alla
LÄNDER
USA
99,02%
Visa alla
BRANSCHER
Visa alla
BESKRIVNING

Fonden placerar huvudsakligen i obligationer, skuldförbindelser med rörlig ränta och amerikanska statsskuldväxlar samt penningmarknadsinstrument utfärdade i amerikanska dollar. Fonden får även placera i värdepapper utgivna i andra valutor om de är säkrade mot den amerikanska dollarn. Innehaven är utgivna av stater, bostadsinstitut och företag med hög kreditvärdighet, så kallade Investment Grade. Fondens genomsnittliga löptid uppgår till högst ett år. Fonden får investera upp till 100 procent av sina tillgångar i olika överlåtbara värdepapper, om de ges ut eller garanteras av någon medlemsstat i EU eller OECD. Fonden har möjlighet att utnyttja derivatinstrument. Eftersom fonden är exponerad mot US-dollarn påverkas avkastningen till störst del av den svenska kronans utveckling i relation till US-dollarn.

Läs mer
Fondförvaltare Marianne Gut