Simplicity Likviditet A

Räntefonder High Yield Norden, SEK
0,2%
ORDINARIE AVGIFT
0,17%
DIN AVGIFT
+1,82%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Detta är en kort räntefond med inriktning på Sverige. Fonden placerar i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor utgivna av svenska staten, kommuner, landsting, kreditinstitut samt företag. Räntebindningstiden får högst uppgå till ett år i genomsnitt och den återstående löptiden för fondens placeringar får inte i genomsnitt överstiga två år. Fonden har som mål att över tiden ge en avkastning som följer eller överstiger den korta svenska marknadsräntan.

Läs mer
PLACERINGAR
Intea Fastigheter AB (publ) 4.407%
1,89%
Telenor ASA 3.326%
1,49%
Loomis AB 3.676%
1,49%
Elekta AB 3.404%
1,32%
Kungsleden AB (publ) 4.275%
1,28%
Leaseplan Corporation NV 3.82%
1,13%
Visa alla
LÄNDER
Sverige
59,81%
USA
0,59%
Storbritannien
0,2%
Japan
0,41%
Tyskland
1,03%
Danmark
3,39%
Visa alla
BRANSCHER
Visa alla
BESKRIVNING

Detta är en kort räntefond med inriktning på Sverige. Fonden placerar i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor utgivna av svenska staten, kommuner, landsting, kreditinstitut samt företag. Räntebindningstiden får högst uppgå till ett år i genomsnitt och den återstående löptiden för fondens placeringar får inte i genomsnitt överstiga två år. Fonden har som mål att över tiden ge en avkastning som följer eller överstiger den korta svenska marknadsräntan.

Läs mer
Fondförvaltare Henrik Tingstorp
Fondförvaltare Fabian Dahl
Fondförvaltare Magnus Thyni