Handelsbanken Tillväxtmarknad Obl A1 SEK

Räntefonder Tillväxtmarknadsobligationer, bred
1,42%
ORDINARIE AVGIFT
1,14%
DIN AVGIFT
+12,1%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Fonden är en aktivt förvaltad fond som investerar i räntebärande värdepapper som är utgivna/garanterade av stater på tillväxtmarknader. Värdepapperna är främst noterade i lokal valuta, vilket innebär en valutarisk men det ger även upphov till högre avkastningspotential. Genomsnittlig återstående räntebindningstid för fondens tillgångar är mellan två till åtta år. Lägsta kreditbetyg för fondens innehav får vara B- (Standard & Poor’s) eller B3 (Moody’s). Dock får det genomsnittliga betyget inte understiga BB-/Ba3. Fonden kan placera i finansiella derivatinstrument och upp till 10 % av fondens tillgångar får placeras i andra fonder.

Läs mer
PLACERINGAR
Peru (Republic of) 6.95%
7,39%
Secretaria Tesouro Nacional 0%
3,9%
European Bank For Reconstruction & Development 2.75%
3,86%
International Bank for Reconstruction and Development 5.35%
3,81%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
3,79%
Secretaria Tesouro Nacional 10%
3,75%
Visa alla
LÄNDER
Brasilien
8,92%
Ungern
9,05%
Mexiko
9,92%
Sydafrika
10,16%
Kina
1,19%
Malaysia
9,64%
Visa alla
BRANSCHER
Visa alla
BESKRIVNING

Fonden är en aktivt förvaltad fond som investerar i räntebärande värdepapper som är utgivna/garanterade av stater på tillväxtmarknader. Värdepapperna är främst noterade i lokal valuta, vilket innebär en valutarisk men det ger även upphov till högre avkastningspotential. Genomsnittlig återstående räntebindningstid för fondens tillgångar är mellan två till åtta år. Lägsta kreditbetyg för fondens innehav får vara B- (Standard & Poor’s) eller B3 (Moody’s). Dock får det genomsnittliga betyget inte understiga BB-/Ba3. Fonden kan placera i finansiella derivatinstrument och upp till 10 % av fondens tillgångar får placeras i andra fonder.

Läs mer
Fondförvaltare Alexander Gullnäs