Nordea Institutionell Kortränta Acc

Räntefonder Investment Grade Norden, SEK
0,18%
ORDINARIE AVGIFT
0,14%
DIN AVGIFT
+1,85%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Nordea Institutionell Kortränta placerar i svenska räntebärande värdepapper med kort placeringshorisont. Fonden placerar i räntebärande värdepapper emitterade av staten, bostadsinstitut, banker och emittenter som innehar kortfristig rating K-1 enligt Standard & Poor´s Nordisk Rating AB eller motsvarande internationell rating. Fonden kan även placera i europeiska emittenter. Alla placeringar görs i svenska kronor.

Läs mer
PLACERINGAR
Nordea Hypotek AB 1%
6,01%
Nordea Hypotek AB 1%
4,53%
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25%
3,63%
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25%
3,35%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1%
2,91%
Stadshypotek Ab (Publ) 1%
2,72%
Visa alla
LÄNDER
Sverige
85,24%
Danmark
0,95%
Finland
3,88%
Norge
1,69%
Curaçao
0,53%
Visa alla
BRANSCHER
Visa alla
BESKRIVNING

Nordea Institutionell Kortränta placerar i svenska räntebärande värdepapper med kort placeringshorisont. Fonden placerar i räntebärande värdepapper emitterade av staten, bostadsinstitut, banker och emittenter som innehar kortfristig rating K-1 enligt Standard & Poor´s Nordisk Rating AB eller motsvarande internationell rating. Fonden kan även placera i europeiska emittenter. Alla placeringar görs i svenska kronor.

Läs mer
Fondförvaltare Anette Eineljung
Fondförvaltare Charlotta Sjölander