Nordea Institutionell Kortränta Acc

Räntefonder Investment Grade Norden, SEK
0,18%
ORDINARIE AVGIFT
0,14%
DIN AVGIFT
+1,2%
UTVECKLING 6 MÅN
Utveckling 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån i år 1 år 3 år 5 år Start
BESKRIVNING

Nordea Institutionell Kortränta placerar i svenska räntebärande värdepapper med kort placeringshorisont. Fonden placerar i räntebärande värdepapper emitterade av staten, bostadsinstitut, banker och emittenter som innehar kortfristig rating K-1 enligt Standard & Poor´s Nordisk Rating AB eller motsvarande internationell rating. Fonden kan även placera i europeiska emittenter. Alla placeringar görs i svenska kronor.

Läs mer
PLACERINGAR
Nordea Hypotek AB 1%
6,06%
Nordea Hypotek AB 1%
4,54%
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25%
3,68%
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25%
3,36%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1%
2,93%
Stadshypotek Ab (Publ) 1%
2,73%
Visa alla
LÄNDER
Sverige
84,95%
Danmark
0,96%
Finland
5,07%
Norge
1,71%
Curaçao
0,54%
Visa alla
BRANSCHER
Visa alla
BESKRIVNING

Nordea Institutionell Kortränta placerar i svenska räntebärande värdepapper med kort placeringshorisont. Fonden placerar i räntebärande värdepapper emitterade av staten, bostadsinstitut, banker och emittenter som innehar kortfristig rating K-1 enligt Standard & Poor´s Nordisk Rating AB eller motsvarande internationell rating. Fonden kan även placera i europeiska emittenter. Alla placeringar görs i svenska kronor.

Läs mer
Fondförvaltare Anette Eineljung